Wyr____nienie.JPG

Page0005.jpg


statuetki go-now_1.jpg

artyku___podium_go_now.jpg

go_now_dyplom1.jpg

go_now_dyplom2.jpg

go_now_dyplom3.jpg


Maciejowskie MS 2011 [1024x768]_1.jpg


plakat_go_now3.jpg

W 2010 roku Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Maciejów "Miodowa Kraina"wzięło udział w programie „Działaj Lokalnie VII”, koordynowanym przez Lokalną Organizację Grantową „Dolina Stobrawy”. Jest to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Jego realizacji służy organizowanie konkursów grantowych, w których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Program finansowany jest ze środków Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dodatkowo dotacje oraz koszty realizacji lokalnych konkursów grantowych są częściowo wspierane przez samorządy, firmy, lokalne organizacje pozarządowe oraz mieszkańców.

W ramach przedsięwzięcia zostanie utworzona sekcja sportowa szermierki Go - Now. Jest to innowacyjna zabawa szermiercza, (która ewoluuje do rangi sportu), oparta na tradycji europejskiej szabli pojedynkowej, a w szczególności polskiej szabli pojedynkowej. Podczas ćwiczeń i turniejów używa się bezpiecznej broni ćwiczebnej Go-Now. Szermierka Go-Now z powodzeniem może być uprawiana jako sport lub jako zabawa, zarówno przez dzieci (od ok. 3 lat) jak i dorosłych.


Głównym punktem realizacji zadania będzie zorganizowany przez społeczność lokalną otwarty turniej Go – Now na dziedzińcu zamku w Maciejowie, w którym prócz zmagań sportowych będą dodatkowe atrakcje związane z poszerzeniem wiedzy i integracją międzypokoleniową.

Dodatkowa atrakcją będą warsztaty w grodzie średniowiecznym w Byczynie, które wspaniale wpisują się w specyfikę całego projektu.

Utworzenie sekcji szermierki Go - Now jest zadaniem nie tylko innowacyjnym na naszym terenie, ale i w skali całego kraju. Innowacyjna idea powstała w celu wprowadzania i realizowania nowych oryginalnych pomysłów, które mogą przynieść radość ludziom i korzyść ich środowisku oraz stanowić alternatywę dla zdefiniowanych problemów lokalnych. Innowacyjne szable, szpady, czy miecze Go-Now doskonale nadają się do bezpiecznej nauki fechtunku. Znakomicie sprawdzają się zarówno w uzupełniającym i rozgrzewkowym treningu każdej sztuki walki jak i każdej innej dyscypliny sportu. Bardzo dobrze można je zastosować w szeroko pojętej rehabilitacji psychoruchowej. Wreszcie, można się nimi po prostu świetnie bawić! Zdaniem wielu osób prowadzących działalność rechabilitacyjną i ku zdumieniu rodziców dzieci sparaliżowanych i będących na wózkach, jak wiele radości może dać innowacyjna szabla Go-Now w ręku takiego dziecka, które wymachuje nią, co prawda bardzo niezgrabnie, ale z dawno niewidzianym uśmiechem na ustach i prawdziwą radością w sercu. Taka zabawa i trening daje pole do popisu ich wyobraźni, wiarę we własne siły i możliwości. Władanie szablą wymaga nie tylko pracy nad usprawnieniem motoryki, ale korzystanie z pokładów mocy psychicznej i wyobraźni sukcesu.

Społeczności lokalne w dużych miastach mają większe szanse na uczestnictwo w interesujących i zróżnicowanych zajęciach sportowych i aktywnej integracji oraz upowszechniania zdrowego trybu życia niż społeczności z terenów wiejskich i małych miasteczek, dlatego nasz projekt zakłada wyrównanie szans na starcie i stworzenie odpowiednich warunków do niwelowania tych różnic.


images.jpg

Sekcja bezpiecznej szermierki

Go - Now w Maciejowie

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Maciejów "Miodowa Kraina" otrzymało dotacje z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na utworzenie sekcji sportowej szermierki Go - Now. Jest to innowacyjna zabawa szermiercza, (która ewoluuje do rangi sportu), oparta na tradycji europejskiej szabli pojedynkowej, a w szczególności polskiej szabli pojedynkowej. Podczas ćwiczeń i turniejów używa się bezpiecznej broni ćwiczebnej Go-Now.Szermierka Go-Now z powodzeniem może być uprawiana jako sport lub jako zabawa, zarówno przez dzieci (od ok. 3 lat) jak i dorosłych. Założenia i cele systemu szermierki Go-Now są następujące:
- trening, zawody i sposób na życie opiera się na etyce i etosie rycerskim. Chodzi o takie wartości, jak honor, dobre maniery, kultura osobista i przestrzeganie zasad uczciwości w walce,
- rozwój sprawności ruchowej i promowanie zdrowego stylu życia,
- osiąganie dojrzałości psychicznej,
- ogólnie rozumiana rehabilitacja psychoruchowa ze szczególnym naciskiem na udrażnianie i tworzenie nowych ścieżek synaptycznych (ćwiczenia są prowadzone równomiernie na lewą i prawą stronę),
- poznawanie tradycji swoich krajów,
- integracja z osobami niepełnosprawnymi,
- dobra i wciągająca zabawa integrująca mieszkańców w różnym wieku,
- stworzenie alternatywy dla telewizji czy komputera,
- integracja międzynarodowa.
Trzecią w Polsce sekcję szermierki planujemy utworzyć w Maciejowie. Skupiać będzie chętne osoby ze społeczności lokalnej, gminy, czy powiatu. Nabór do sekcji będzie otwarty.
Naszym celem jest aktywna integracja mieszkańców poprzez sport, wspólna aktywizacja, kształtowanie wartości, postaw sportowych oraz znalezienie alternatywy dla oderwania się od komputera, czy dewastowania mienia publicznego i patologii społecznych.
W ramach zadania powstaną dwie grupy szermiercze po 16 osób.
1. dzieci w wieku szkolnym
2. młodzież i dorośli
Planujemy zaprosić na warsztaty wstępne twórce i mistrza tego typu sportu w Polsce Dariusza Wadowskiego Prezesa Fundacji Go - Now z Łodzi wraz z trzema instruktorami.
Oprócz treningów dwa razy w tygodniu dla każdej z grup planujemy dwa warsztaty wyjazdowe dwudniowe do Łodzi dla naszych uczestników i instruktorów, aby jeszcze lepiej poznać filozofię i zasady tego sportu. Wydana zostanie także ulotka promująca szermierkę Go-Now oraz ukazująca walory jakie płyną z uprawiania tego sportu i czynnej integracji.


Konkurs "Piękna Wieś Opolska" rozstrzygnięty!!!

Maciejów otrzymał I miejsce w kategorii "Najlepszy projekt odnowy wsi".

Do tej kategorii zgłoszonych zostało 21 projektów z całej Opolszczyzny.

Projekt "Pszczele Inhalatory" otrzymał najwyższą ocenę komisji i nagrodę
w wysokości 8 tyś. zł.

Przy takiej okazji jeszcze raz dziękujemy mieszkańcom za zaangażowanie i pomoc przy realizacji projektu.

J.B.

Slajd2.JPG

Slajd3.JPG

Slajd4.JPG

Slajd5.JPG

Slajd7.JPG